3D

(three dimensions – 3 wymiary) – ogólne określenie grafiki trójwymiarowej, m.in. w grach. Przykładem gry 3D jest Tomb Raider. Skrót ten często umieszczany jest w nazwach programów komputerowych; informuje odbiorcę o przestrzennym charakterze wyświetlanego obrazu bądź operowaniu w przestrzeni trójwymiarowej.