SYN Attack

– jeden z rodzajów ataku sieciowego typu DoS, należący do grupy exploitów. Kiedy jest inicjowana sesja między klientem a w sieci, używany jest bardzo mały bufor dla informacji, służących do porozumienia się komputerów i rozpoczęcia sesji. Pakiet z tymi informacjami zawiera pole SYN, które identyfikuje kolejność wymiany informacji. Osoba atakująca może wysłać dużą ilość zapytań o nawiązanie połączenia w bardzo krótkim czasie, przez co serwerowi nie udaje się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. W buforze pozostaje pierwszy pakiet, przez co kolejne zapytanie o połączenie nie może być przyjęte. Mimo tego, że pakiet bez odpowiedzi jest po jakimś czasie usuwany, efektem wysłania dużej ilości zapytań jest niemożność zainicjowania sesji przez legalnego użytkownika przez pewien okres czasu. To, czy atak typu SYN powiedzie się, zależy od systemu operacyjnego, wielkości bufora oraz ustawień czasu, po jakim pakiet bez odpowiedzi jest usuwany. Za prawidłowe ustawienie dwóch ostatnich parametrów odpowiedzialny jest administrator. Por. Buffer Overflow Attack, Smurf Attack, Teardrop IP Attack, Physical Infrastructure Attack.

UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.