Synteza mowy

– wytwarzanie dźwięków imitujących mowę artykułowaną, polegające na odpowiednim ukształtowaniu charakterystyk dźwięku (generowanego elektronicznie), stosownie do zasad fonetyki. Syntezatory mowy są produkowane w postaci układów scalonych. Część mikrokomputerów wyposaża się w układy syntezy mowy, wykorzystywane w grach lub w programach dydaktycznych. Prawie wszystkie karty dźwiękowe posiadają programy umożliwiające odczytywanie przez komputer podanego tekstu syntetyzowanym głosem. Programy takie, przy dobrej jakości syntezy, umożliwiać mogą np. słuchanie tekstu z książek elektronicznych publikowanych na CD-ROM-ach przez osoby niewidome. Bardzo dobrym polskim programem do syntezy mowy jest Syntalk.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: scalony syntezer mowy