Teksture mapping lub texture mapping, mapowanie tekstur

– jeden z podstawowych efektów stosowanych w grafice trójwymiarowej. Polega on na nakładaniu dwuwymiarowej bitmapy na trójwymiarowy obiekt. Wystarczy stworzyć prosty prostopadłościan i pokryć go odpowiednim deseniem, dzięki czemu powstaje żądany przedmiot.

Przykład zastosowania teksture mappingu:

Bez mapowania tekstur - wprawdzie widać obiekty na scenie, lecz widać tylko ich kontury

Bez mapowania tekstur - wprawdzie widać obiekty na scenie, lecz widać tylko ich kontury

Z mapowaniem tekstur - dopiero teraz z kształtów powstały rozpoznawalne przedmioty

Z mapowaniem tekstur - dopiero teraz z kształtów powstały rozpoznawalne przedmioty

Użytkownicy trafili tutaj szukając: mapowanie tekstur, mapowanie textur prgram