Tips

– zasadniczo przyjęło się, że tips znaczy to samo co cheat. Ale tak naprawdę tipsy są to rozmaite podpowiedzi do gry (np. rozbij okno w trzeciej planszy – a znajdziesz sekretną lokację), a nie kody do wpisywania.

Post navigation