UDF

(ang. Universal Disk Format) – UDF to nowy system plików, który został opracowany przez OSTA (ang. Optical Storage Technology Association) jako system działający na różnych platformach. Przy użyciu zapisu pakietowego i sterownika UDF do każdej nagrywarki CD można odwoływać się jak do dysku twardego.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: udf jak nag

Post navigation