Umowa licencyjna

– jest to umowa zawierana między użytkownikiem oprogramowania a jego producentem. Spisane są w niej prawa i obowiązki przysługujące użytkownikowi. Umowa licencyjna rzadko jest w formie papierowej, stąd się jej nie podpisuje. Jednakże zawsze jest w formie elektronicznej i ukazuje się podczas instalacji.

UWAGA! UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST PRZECZYTAĆ UMOWĘ LICENCYJNĄ I JEŻELI CHCE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA MUSI SIĘ Z NIĄ ZGODZIĆ. ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA JEST POTWIERDZENIEM ZGODY Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

Umowa licencyjna zezwala na: zwrócenie się do producenta w razie problemów, sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa nośnika z oprogramowanie, nabycie upgrade ze zniżką itp. Zabrania natomiast: wypożyczania, sprzedawania, bądź odstępowania oprogramowania innej osobie, dekompilacji itp. Zobacz przykładową umowę licencyjną pomiędzy dostawcą oprogramowania a użytkownikiem.