Baud

[czytaj: bod, skrót Bd] – liczba znaków odbieranych lub wysyłanych przez modem w ciągu jednej sekundy. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska Emile Baudota – wynalazcy kodu Baudot wykorzystywanego w telegrafii. Nie należy mylić bauda z jednostką bps, która oznacza ilość przesyłanych bitów na sekundę bowiem jeden znak może być zapisywany w więcej niż jednym bajcie.

Post navigation