Usługa bezpołączeniowa

(ang. Connectionless service) – w telekomunikacji usługa realizowana w sieciach komputerowych, polegająca na przesyłaniu pakietów od nadawcy do odbiorcy bez uprzedniego zestawienia jakiejkolwiek drogi połączeniowej. Każdy pakiet danych (datagram) zawiera całkowitą informację adresową i sterującą, która pozwala na poprawne przesłanie go przez sieć. Zgodnie z przedstawioną zasadą przesyłane są pakiety np. w sieci Internet.