WideChar

format zapisu tekstu w Visual Basicu opierający się na standardzie Unicode czyli dwa bajty na jeden znak. Bierze się to stąd, aby umożliwić obsługę alfabetów, których liczba znaków przekracza 256 (chiński). W związku z tym text „Ptaszek” będzie w Visual Basicu wyglądał tak „P t a s z e k”, gdzie odstępy między literami to bajty o wartości zero, ponieważ wartość maksymalna znaku ASCII nie wykracza powyżej 255. Patrz VBshit.