WIN.INI

plik inicjalizacyjny systemu Windows służący do zarządzania nie tylko jego podstawowymi ustawieniami, ale także odnoszącymi się do zainstalowanych w nim programów. WIN.INI jest automatycznie uzupełniany nowymi informacjami podczas każdej instalacji programu w Windows. Jego zawartość można również edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu.

Post navigation