Windows Hardware Quality Labs lub WHQL

Logo zgodności sprzętu z systemami Windows XP i Windows 2000

Logo zgodności sprzętu z systemami Windows XP i Windows 2000

– procedura certyfikacji podzespołów komputerowych i komponentów, która stwierdza kompatybilność testowanego sprzętu wraz z systemem operacyjnym Windows. Microsoft dostarcza każdemu dostawcy sprzętu odpowiedni zestaw testowy, dzięki któremu można sprawdzić zgodność sprzętu z softwarem Microsoftu. Na produktach, które pomyślnie przeszły test kompatybilności producenci urządzeń mogą umieszczać logo Microsoftu, a sam produkt jest zamieszczany na międzynarodowej liście Microsoft’s Hardware Compatibility List (HCL). Udostępniany jest również sterownik do danego urządzenia przeznaczony dla systemu Windows.