XCOPY

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do kopiowania plików i drzew katalogów. Składnia polecenia wygląda tak:

XCOPY źródło [cel] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]...]
źródło – określa plik(i) do skopiowania
cel – określa lokalizację i/lub nazwę nowych plików
/A – kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, nie zmieniając atrybutu
/M – kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut
/D:m-d-r – kopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później. Jeśli nie podano daty, kopiuje tylko pliki, dla których czas wersji źródłowej jest późniejszy niż czas wersji docelowej
/EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]... – określa listę plików zawierających ciągi. Każdy ciąg powinien być w osobnym wierszu w plikach. Jeżeli jakiś ciąg pasuje do dowolnej części ścieżki absolutnej kopiowanego pliku, plik ten nie zostanie skopiowany. Na przykład, określenie ciągu postaci obj lub .obj spowoduje wyłączenie wszystkich plików w podkatalogu obj lub wszystkich plików z rozszerzeniem .obj
/P – monituje przed utworzeniem każdego pliku docelowego
/S – kopiuje katalogi i podkatalogi, z wyjątkiem pustych
/E – kopiuje katalogi i podkatalogi, łącznie z pustymi. To samo, co /S /E. Można użyć do zmodyfikowania /T
/V – weryfikuje każdy nowy plik
/W – monituje o naciśnięcie klawisza przed kopiowaniem
/C – kontynuuje kopiowanie nawet po wystąpieniu błędu
/I – jeśli „cel” nie istnieje i kopiowany jest więcej niż jeden plik, zakłada, że „cel” musi być katalogiem
/Q – nie wyświetla nazw kopiowanych plików
/F – kopiując wyświetla pełne nazwy plików źródłowych i docelowych
/L – wyświetla pliki, które mają być skopiowane
/G – zezwala na kopiowanie szyfrowanych plików do miejsca docelowego, które nie obsługuje szyfrowania
/H – kopiuje także pliki ukryte i systemowe
/R – zastępuje pliki tylko-do-odczytu
/T – tworzy strukturę katalogów, ale nie kopiuje plików. Nie uwzględnia pustych katalogów i podkatalogów. /T /E uwzględnia puste katalogi i podkatalogi
/U – kopiuje tylko pliki istniejące już w miejscu docelowym
/K – kopiuje atrybuty. Zwykle XCOPY resetuje atrybut tylko do odczytu
/N – kopiuje używając wygenerowanych krótkich nazw
/O – kopiuje informacje o właścicielu i listy ACL
/X – kopiuje ustawienia inspekcji plików (implikuje użycie /O)
/Y – wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego
/-Y – włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego
/Z – kopiuje pliki w trybie umożliwiającym ponowne uruchomienie

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: polecenia dos, xcopy składnia, komendy dos, xcopy, składnia dos, polecenie xcopy, kopiowanie profilu xcopy, komendy dos składnia, goto komenda dos, xcopy przykłady

Post navigation