Binarny system lub Binary

Jedyny system liczbowy, jaki rozumieją komputery bez oprogramowania; występują tylko cyfry 0 i 1.
Sposób przeliczenia:
bin: dec:
0 = 0
1 = 1
10 = 2
11 = 3
100 = 4
Gdy mamy np. liczbę 1110100101, to przeliczając mnożymy od końca:
1 liczbę przez 2 do potęgi 0 = 1
2 liczbę przez 2 do potęgi 1 = 2
3 liczbę przez 2 do potęgi 2 = 4
a otrzymany wynik sumujemy
(zarówno znak „*” jak i „x” oznaczją mnożenie), np.

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 x x x x x x x x x x 512+256+128 +64 +32 +16 +8 +4 +2 +1 = = = = = = = = = = (2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0)
(zapis 2^0 oznacza 2 do potęgi 0, 2^1 to 2 do 1 itd.)
czyli mamy:
1*1 +0*2 +1*4 +0*8 +0*16 +1*32 +0*64 +1*128 +1*256 + 1*512 = 933

Użytkownicy trafili tutaj szukając: system zero jedynkowy, system 0 jedynkowy, tłumacz binarny, zero jedynkowy system, system binarny tlumacz, zero jedynkowo synonim, System binarny, co to jest system zero-jedynkowy, system binarny zero jedynkowy, język binarny

Post navigation