Znak

– w informatyce element informacji reprezentowanej w komputerze – cyfra, litera, znak interpunkcyjny lub matematyczny, a także element informacji urządzeń wyświetlających lub drukujących dane, zwykle zakodowany w jednym bajcie.