P2M lub Peer 2 Mail, Peer To Mail

(ang. Peer 2 Mail) – sposób wymiany plików przy pomocy poczty elektronicznej oraz nazwa programu przeznaczonego do tego celu.

Aby udostępnić jakiś plik grupie użytkowników, wysyła się go (najczęściej w spakowanym archiwum) jako załącznik wiadomości email na konkretne konto pocztowe. Następnie udostępnia się zainteresowanym login i hasło do tego konta. Program P2M loguje się na konto i pobiera załączniki. Potrafi on także łączyć kilka fragmentów pliku w jeden plik (w przypadku archiwum dzielonego) oraz rozpakować ściągnięty plik do określonej lokalizacji. Ze względów bezpieczeństwa login i hasło do konta podaje się w postaci szyfrowanej. Głównie wykorzystywane są konta, które oferują co najmniej 1GB przestrzeni. Początkowo był to głównie serwis gmail.com, jednak później serwis ten wprowadził ograniczenie limitu jednej przesyłki do 10MB i użytkownicy P2M „przenieśli się” na inne konta (głównie amerykańskie).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: oprogramowanie peer to mail