Bit parzystości

– w przypadku komunikacji asynchronicznej jest to dodatkowy bit używany do sprawdzania błędów w grupach bitów danych przesyłanych w systemie komputerowym lub między systemami komputerowymi. W przypadku komunikacji między modemami bit parzystości jest często wykorzystywany do sprawdzania precyzji transmisji poszczególnych znaków.

Post navigation