Abuse

(ang. – nadużycie)

1. – określenie oznaczające jakieś działanie niezgodne z prawem lub jego przeznaczeniem. W dziedzinie informatyki najczęściej mamy do czynienia z nadużyciem w sieci Internet, w postaci ataków hakerów, wysyłania spamu czy wirusów, lub innego niepożądanego działania.
2. – w firmach zajmujących się usługami internetowymi określeniem abuse oznacza się dział firmy odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw związanych z nadużyciami w Sieci. Przyjęło się, że adres e-mailowy do działu abuse ma postać: abuse@domenafirmy.pl

Post navigation