Blue Ribbon Campaign lub Kampania Błękitnej Wstęgi

Logo Blue Ribbon Campaign (Kampania Błękitnej Wstęgi)

Logo Blue Ribbon Campaign (Kampania Błękitnej Wstęgi)

– podjęta w 1995 roku przez Electronic Frontier Foundation (EFF) inicjatywa, której celem jest utworzenie ruchu na rzecz wolności słowa, prywatności i ochrony praw intelektualnych w Sieci. Jednym z pierwszych działań było wyrażenie zorganizowanego protestu przeciwko Communications Decency Act (CDA) – akcie wprowadzającym cenzurę w Internecie.
Blue Ribbon Campaign została wznowiona w 1998 roku, tym razem w odpowiedzi na nową próbę ograniczenia wolności wypowiedzi, podjętą przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

Hasło pochodzi z Netopedii (http://netopedia.techtech.pl/) – autor: Michał Czajkowski.