BogoMIPS

(ang. BOGus MIPS – fałszywy MIPS)
1. – rodzaj pomiaru szybkości działania procesora. Program, który służy do tego pomiaru został stworzony przez Linusa Torvaldsa, autora Linuxa, który nazwał go BogoMips i dołączył do swojego systemu operacyjnego. BogoMips wskazuje podczas bootowania, czy komputer jest skonfigurowany tak, by w pełni optymalnie wykorzystywał swoje możliwości. W tym celu osiągnięty przez dany komputer wynik i porównuje się z wynikiem, jaki jest typowy dla danego procesora (obydwa wyniki powinny być równe lub minimalnie różne).
Torvalds nazwał swój program BogoMipsem, by zasugerować, że mierzenie osiągów dwóch komputerów może wprowadzić błąd, gdyż nie wszystkie zależne od siebie czynniki są podane lub nierozumiane. Mimo że jednostka MIPS jest najczęściej używana w benchmarkach, zgodnie twierdzi się, że różnorodność kontekstów odczytywania wyników może doprowadzić do nieporozumień. Bogomips mierzy, jak wiele razy procesor wykonuje po kolei daną pętlę w programie w ciągu sekundy. Por. MIPS.
2. – program do pomiaru Bogomips, stworzony przez Linusa Torvaldsa, opisany w powyższym punkcie. BogoMips został wbudowany w niektóre wersje Linuxa, choć istnieją również osobne aplikacje, których można używać pod innym systemem operacyjnym.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: rodzaje benchmarków komputerowych mips, program do pomiaru mips

Post navigation