Boot lub bootowanie, botowanie

– proces uruchamiania się komputera i ładowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej. Ładowanie się systemu operacyjnego sygnalizowane jest pojawieniem się jego ekranu powitalnego lub logo na ekranie. Czasami podczas bootowania można zobaczyć napis reboot, który oznacza wyłączenie i powtórne włączenie komputera i załadowanie systemu (najczęściej można to uzyskać naciskając jednocześnie klawisze CTRL+ALT+DELETE). W większych komputerach (np. typu mainframe) synonimem słowa boot jest IPL (ang. Initial Program Load), zaś słowa reebot jest re-IPL. Procesem bootowania zajmuje się program zwany bootstrap.

Jak przebiega proces bootowania (proces ten może trochę odbiegać od niżej zamieszczonego schematu, zaleznie od platformy sprzętowej i systemu operacyjnego):
1. Gdy tylko komputer zostanie włączony, to podstawowy system wejścia/wyjścia (tzw. BIOS) wpisany do pamięci ROM jest „budzony”.
2. Wpierw BIOS wykonuje procedurę testową POST, aby upewnić się, że wszystkie komponenty w komputerze działają poprawnie. Następnie BIOS odnajduje na dysku specjalny program (bootstrap) mający załadować system operacyjny.
3. Najpierw poszukuje go na dyskietce w stacji dyskietek (o ile takowa jest w napędzie i gdy nie zostały zmienione domyślne ustawienia BIOS-a). Jeśli dyskietka jest w napędzie, ale nie ma na niej poszukiwanego programu, wyświetlany jest komunikat „Niewłaściwy dysk. Wymień go na inny i naciśnij dowolny klawisz„. Jeśli dyskietki nie ma w napędzie, BIOS poszukuje bootstrapa na innych nośnikach.
4. Gdy już odnajdzie informację, gdzie się znajdują potrzebne do ładowania pliki, sprawdza pierwszy sektor (512-bitowy obszar na dysku) i kopiuje jego zawartość do specjalnie do tego przeznaczonego miejsca w pamięci RAM. Informacje te są znane jako MBR lub Master Boot Record, boot record.
5. MBR zostaje załadowany do specjalnie to tego przeznaczonego miejsca w pamięci RAM (o adresie 7C00 w systemie szesnastkowym).
6. MBR zawiera program, któremu BIOS oddaje „władzę” nad komputerem.
7. Boot record ładuje plik startujący system (np. dla systemu DOS jest nim plik IO.SYS) z dyskietki lub dysku twardego.
8. Plik startujący, który zawiera program nazywany SYSINIT, ładuje resztę systemu operacyjnego. Od tej pory MBR nie jest potrzebny, więc może zostać zastąpiony innymi danymi.
9. Plik startujący ładuje odpowiedni plik, który „wie”, jak współpracować z BIOS-em.
10. W tym momencie ładowany jest odpowiedni plik z zapisem podstawowej konfiguracji systemu (np. CONFIG.SYS w systemie DOS), zawierającej informacje np. o sterownikach niezbędnych do jego pracy.
11. Następnym niezbędnym plikiem jest plik, który mówi, jakie aplikacje lub komendy mają być dołączone do procesu bootowania. W DOS-ie takim plikiem jest AUTOEXEC.BAT, w Windows – WIN.INI.
12. Kiedy wszystkie pliki systemu operacyjnego zostają załadowane, system przejmuje kontrolę nad komputerem i czeka na wszelkie polecenia użytkownika.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: bootowanie, botowanie, PROCES bootowania KOMPUTERA, komenda do bootowania systemu dos, co to jest boot, boot, co to jest bootowanie, co to znaczy boot, boot co to znaczy, boot informatyka

Post navigation