802.11e

– standard sieci bezprzewodowej 802.11e zatwierdzony w 2005 roku. Definiuje mechanizm przypisywania różnych priorytetów strumieniom danych przesyłanych przez sieć WLAN (zastosowanie QoS w sieciach bezprzewodowych). Poprzez zdefiniowane cztery klasy ruchu: głosowe (voice), wideo (video), uprzywilejowane (best-effort) i przesyłane w tle (background), umożliwia dostosowanie jakości do specyficznych wymagań transmisji. Umożliwia bezkompromisowe wykorzystanie sieci bezprzewodowej aplikacjom wrażliwym na opóźnienia i wymagającym odpowiedniej przepustowości.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co oznacza skrót wlan

Post navigation