Bootowalna dyskietka

dyskietka zawierająca kopię MBR dysku twardego. W sytuacji, gdy MBR zarażony jest przez wirus lub został on w jakiś sposób uszkodzony, dyskietka ta pozwala załadować jego zawartość z powrotem na dysk. Może to ustrzec przed utratą danych, ale są przypadki, kiedy dysk musi i tak zostać sformatowany, a dane wymazane. Wtedy jedynie ponowna instalacja systemu operacyjnego może doprowadzić do naprawienia uszkodzonego MBR.

Post navigation