Bramka lub brama

(ang. Gateway) – komputer, urządzenie lub program umożliwiający współpracę różnych typów sieci. Do jego zadań należy tłumaczenie komunikatów przesyłanych między sieciami posługującymi się różnymi protokołami (np. Netware i TCP/IP). Przykładowo, własne bramki posiadają operatorzy sieci komórkowych, dzięki czemu ich abonenci mogą kontaktować się z użytkownikami Internetu (np. wysyłać z telefonu SMS-y, zamieniane następnie przez bramkę na listy e-mail). Choć często utożsamiana z routerem, bramka jest urządzeniem działającym w wyższej warstwie modelu OSI. Router operuje w warstwie 3 (sieci), wykonując konwersję pakietów pomiędzy podstawowymi protokołami sieciowymi, podczas gdy gateway osadzony jest w warstwie 7 (aplikacji) – tłumacząc jedynie formaty danych wymienianych między programami. Brama pozwala więc łączyć sieci spełniające podobne funkcje, lecz o odmiennych rozwiązaniach (protokołach) służących do wymiany danych.