META znacznik lub metatag

– znaczniki meta to specjalne znaczniki języka HTML w sekcji , które definiują najważniejsze informacje o stronie internetowej, tj. kodowanie, język dokumentu etc. i które są instrukcjami sterującymi dla przeglądarki lub robota indeksującego.
W pozycjonowaniu stron internetowych najważniejsze znaczniki to TITLE, DESRIPTION, KEYWORDS, ROBOTS.

<:TITLE>Tutaj tytuł strony</TITLE>
– META TITLE określa tytuł strony, który będzie widoczny w górnej belce tytułowej przeglądarki internetowej. Dla robotów indeksujących tytuł stanowi źródło wiedzy o tematyce strony. Zazwyczaj to właśnie ten tytuł wyświetlany jest w wynikach wyszukiwania nad linkiem i opisem strony, stąd powinien on dokładnie odzwierciedlać to, o czym jest strona i być zarazem chwytliwym hasłem, które zachęci do odwiedzenia strony. Powinien być w miarę krótki (do 75 znaków).


– krótki opis strony, który pojawia się w wynikach wyszukiwania niektórych wyszukiwarek tuż pod tytułem strony. Metatag DESCRIPTION brany jest pod uwagę w wielu wyszukiwarkach jako wyznacznik tematyki strony.


– słowa kluczowe związane z tematyką strony. Słowa te są w mniejszym lub większym stopniu brane pod uwagę przy ustalaniu rankingu stron w wyszukiwarkach na dane słowa kluczowe. Ponieważ często tag ten jest nadużywany, przez wiele wyszukiwarek jest ignorowany (m.in. przez Google). Poszczególne słowa kluczowe można rozdzielać przecinkami lub spacjami.


znacznik uzupełniający lub zastępujący plik ROBOTS.TXT. Jest on poleceniem dla robota, jak ma indeksować daną stronę internetową. Czasem ten tag jest ingnorowany przez robota indeksującego i strona jest indeksowana, ale nie jest pokazywana w wynikach wyszukiwania. W miejsce kropek można wstawić następujące wartości:

  • index, follow – indeksuj stronę i podążaj za linkami na stronie;
  • noindex, follow – nie indeksuj strony, ale podążaj za linkami na stronie;
  • index, nofollow – indeksuj stronę, ale nie podążaj za linkami na stronie;
  • noindex, nofollow – nie indeksuj strony i nie podążaj za linkami na stronie.

Jest to swoista „prośba” kierowana pod adresem ROBOTA wyszukiwarki. Polega ona na zasugerowaniu robotowi kiedy ma ponownie odwiedzić nasz serwis w chwili obecnej przypisane jest „1 Days” czyli robot powinien wrócić po upływie jednego dnia.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: metaznacznik

Post navigation