Programowanie

– programowanie to zapisywanie algorytmu (lub opisu sposobu postępowania w przypadku danego problemu lub zagadnienia) w postaci zrozumiałej dla komputera czyli w postaci języka programowania (a tych są setki do wyboru w zależności od przeznaczenia). Tylko dzięki temu komputer jest w stanie wykonać powierzone mu zadanie. Potocznie: programowanie to pisanie programu, skryptu lub innej wykonywalnej formy instrukcji dla komputera.

Osoba zajmująca się programowaniem to programista lub deweloper (developer).

Dawniej programowaniem nazywano wprowadzanie danych do komputera. Zazwyczaj odbywało się to za pomocą kart dziurkowanych. W obecnej chwili pojęcie programowania w tym znaczeniu nie istnieje.