Spim

(ang. SPam via Instant Messenger – spam przez komunikator internetowy) – specyficzna odmiana spamu, który jest rozsyłany za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Pierwszą osobą aresztowaną za rozsyłanie spimu stał się 18-letni Amerykanin, Anthony Greco, który od jesieni 2004 r. rozesłał w ciągu kilku miesięcy ok. 1,5 mln takich wiadomości.