Bump-mapping

(ang. bump – wypukłość) – aby uzyskać na teksturach jak najbardziej realistyczną proporcję światła i cienia, każdemu pikselowi przyporządkowywana jest dodatkowa wartość określająca „zagłębienie”. Jeśli źródło światła natrafi na punkt o dodatniej wartości głębi, to jego jasność zostanie zwiększona i powstanie wrażenie, jakby punkt ten wystawał z całej tekstury. W przypadku punktów o ujemnej wartości głębi ich jasność jest natomiast zmniejszana, co wywołuje efekt wklęsłości. Posiadacze kart Voodoo II mogą podziwiać ten efekt w programie demonstracyjnym Donut firmy 3Dfx.

Post navigation