CAV lub Constant Angular Velocity

(ang. Constant Angular Velocity – stała prędkość kątowa) – stała prędkość liniowa) – technologia stosowana w napędach CD-ROM. Aby napęd CD-ROM mógł transmitować dane ze stałą szybkością, płyta musi obracać się zawsze z tą samą szybkością obrotową – bez względu na położenie głowicy odczytującej. Konsekwencją takiego rozwiązania jest większa szybkość transmisji danych, jeśli są one odczytywane z zewnętrznych obszarów płyty. Aby zmniejszyć nieco ten efekt, należy stosować rozwiązanie kompromisowe, któremu nadano nazwę Partial CAV. Płyta CD obraca się wówczas ze stałą prędkością kątową do chwili, w której laser będzie chciał odczytać zewnętrzne ścieżki nośnika (20 procent całego obszaru danych). W tym momencie silnik obniży automatycznie swoją szybkość obrotową. Zastosowanie takiego mechanizmu pozwala na utrzymanie stosunkowo dużych szybkości transmisji, które nie będą jednak zbyt wyraźnie odbiegać od wartości średniej. Przeciwieństwem technologii CAV jest CLV (ang. Constant Linear Velocity – stała prędkość liniowa). Odczytywana płyta obraca się ze zmienną szybkością. W momencie, gdy głowica odczytuje wewnętrzny obszar płyty, nośnik musi obracać się nieco szybciej, natomiast w przypadku zewnętrznego obszaru – nieco wolniej. Stąd prędkość liniowa kątowa jest zmienna, ale prędkość liniowa stała. Rozwiązanie to ma jednak pewne istotne wady. Silnik napędu musi stale zwiększać i zmniejszać szybkość obracania płyty, w zależności od tego, która ścieżka jest odczytywana przez promień laserowy (słychać to po zmieniającym się szumie napędu CD-ROM). Mechanizm taki z jednej strony wprowadza dodatkowe wibracje, z drugiej – niepożądany czas oczekiwania, gdyż głowica odczytująca jest uaktywniana dopiero wtedy, gdy szybkość obrotowa kompaktu będzie zbliżona do optymalnej.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: cav prędkość, jak zbudowany jest cd/dvd