Average Revenue Per User, ARPU, średni przychód na użytkownika

ARPU to miara określająca średni przychód firmy w przeliczeniu na użytkownika. Jego wartość określa się przez podzielenie całego przychodu przez ilość użytkowników/klientów. ARPU często określa kondycję danej firmy – im bowiem wyższy przychód w przeliczeniu na klienta, tym kondycja firmy jest lepsza.

Źródło: sociomantic.com