Customer Lifetime Value lub CLV

(ang. Customer Lifetime Value – wartość klienta w cyklu życia klienta) CLV to miara określająca spodziewany średni przychód netto klienta przez cały lub wybrany okres jego obcowania z marką, której produkty kupuje. CLV teoretycznie powinno się liczyć dla całego cyklu życia klienta, ale w uzasadnionych przypadkach można ten okres skrócić np. do kilku pierwszych (lub ostatnich) miesięcy analizowanego okresu.

Przykład: CLV równy 600 zł oznacza, że klient średnio generuje sprzedaż o wartości 600 zł w ciągu zadanego czasu (np. pierwszy rok liczony od pierwszego zakupu).

CLV można policzyć na podstawie historycznych danych sprzedażowych sumując wartość wszystkich zakupów danego użytkownika od pierwszego do ostatniego zakupu w sklepie internetowy. Na tej podstawie (w zależności od potrzeb) można policzyć średnią, medianę lub inną miarę statystyczną aby otrzymać CLV dostosowany do naszych potrzeb.

Dzięki tej mierze można określić maksymalny koszt pozyskania użytkownika (CAC – Customer Acquisition Cost) lub koszt pozyskania zamówienia (CPO – Cost per Order lub CPA – Cost per Action) jaki firma może zapłacić, aby zarabiać. Należy jednak pamiętać, że CLV obejmuje swoim zakresem nie tylko wartość pierwszego zamówienia, ale wszystkich jego zamówień (za cały okres jego aktywności lub zadany czas), co oznacza, że CPO może być wyższe od CLV, jeśli jesteśmy w stanie skłonić w przyszłości klienta do ponownego zakupu niskim kosztem – np. własnymi kanałami typu newsletter, SMS, powiadomienie push, remarketing itp.).