MAU lub Monthly Active Users

(ang. – ilość aktywnych użytkowników miesięcznie) MAU określa ilu użytkowników naszej aplikacji lub strony internetowej jest aktywnych w ciągu miesiąca czyli odwiedza daną stronę lub używa danej aplikacji.

Przykładem MAU jest np. statystyka miesięcznej ilości użytkowników Youtube czy aplikacji Facebooka. MAU pomaga oszacować dzienny zasięg kampanii reklamowych kupowanych w modelu flat fee (np. opłata za cały miesiąc). Należy pamiętać, że miesięcznych zasięgów nie można dzielić przez ilość dni/tygodni w miesiącu aby otrzymać zasięg tygodniowy lub miesięczny! Przykład: jeśli mamy 3000 aktywnych użytkowników miesięcznie w aplikacji, nie oznacza, że w ciągu tygodnia mamy ich 600 czy 100 dziennie. Raczej będą to odpowiednio liczby 200 dziennie i 1000 miesięcznie (wszystko zależy od zaangażowania i częstotliwości korzystania ze strony lub aplikacji). Podobną miarą jest DAU (Daily Active Users) i WAU (Weekly Active Users).