ROMI lub zwrot z inwestycji w marketing

(ang. Return On Marketing Investment – zwrot z inwestycji w marketing) – współczynnik lub miara, która określa zwrot z inwestycji w działania reklamowe. Jest pojęciem węższym niż ROI, ponieważ nie uwzględnia takich rzeczy jak koszty produkcji, badań czy logistyki. ROMI stosowany jest do podsumowania skuteczności kampanii marketingowych.

Źródło: whysocial.pl