VoData lub Voice over Data

– przekaz głosu w pakietach i przez sieci pakietowe, traktowany jako transmisja danych cyfrowych w czasie rzeczywistym. Nowoczesne algorytmy kodowania kompresują przekazy głosowe do postaci pakietowej – bez istotnego obniżenia jego jakości przy przepływności 8 kb/s (nawet 5,3 kb/s), a ponadto w chwilach ciszy (gdy abonent nic nie mówi) transmisja pakietów głosowych w ogóle jest zbędna. Dzięki temu wymagana szerokość pasma do przeprowadzenia jednej rozmowy w kanale danych zajmuje mniej niż 10 proc. szerokości dotychczasowego kanału transmisji głosowej (64 kb/s), a resztę pasma, czyli prawie 90 proc., można przeznaczyć na samą transmisją danych.