DVD+R

(ang. Digital Versatile Disc Recordable lub Digital Video Disc Recordable)- rodzaj optycznego zapisywalnego nośnika danych typu DVD, na którym można zapisać jakieś dane. Płyta DVD+R jest odpowiednikiem płyty CD-R w przypadku nośników typu CD. Format DVD+R został opracowany przez koalicję firm zrzeszonych w organizacji DVD+RW Alliance w połowie 2002 roku. Mimo że do tej pory standard ten nie został zaakceptowany przez DVD Forum, jest obsługiwany przez około 90% odtwarzaczy DVD. W roku 2003.