DVD-RAM

(ang. Digital Versatile Disc Random Access Memory lub Digital Video Disc Random Access Memory)- rodzaj optycznego wielokrotnie zapisywalnego nośnika danych typu DVD, na którym można zapisać wielokrotnie jakieś dane. Płyta DVD-RAM jest odpowiednikiem płyty CD-RW w przypadku nośników typu CD. Płyty nagrane w standardzie DVD-RAM możliwe były do odczytania tylko w nagrywarkach DVD-RAM, a włożenie takiej płyty do zwykłego napędu CD lub DVD najczęściej blokuje mechanizm takiego napędu. Początkowo nośniki były sprzedawane w specjalnych kasetkach (podobnych do dużych dyskietek, o wymiarach: 124,6 mm x 135,5 mm x 8,0 mm, wyjęcie samego dysku z kasetki nie było możliwe – ten rodzaj obudowy jest oznaczany jako „type 1”) z przeznaczeniem do specjalnych napędów. Następnie pojawiły się wersje pozwalające na wyjęcie płyty z kasetki (obudowy „type 2” dla dysków jednostronnych oraz „type 4” dla płyt dwustronnych), obecnie najpopularniejsze są dyski w ogóle pozbawione obudowy. Współcześnie produkowane nagrywarki wieloformatowe DVD pracują z nośnikiem bez kasetki. Nośniki w kasetce są ok. 50% droższe od płyt bez kasetek.
Do nagrania danych i korzystania z nośnika teoretycznie nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – płyta DVD-RAM jest traktowana jako dysk wymienny. Praktycznie jednak należy wyposażyć system operacyjny w sterowniki. Przed normalną pracą z nośnikiem, należy go sformatować.
Cechy DVD-RAM:

  • Duża wytrzymałość – ponad 30 lat;
  • Może być kasowany i zapisywany ponownie ponad 100.000 razy (płyty DVD±RW tylko ok 1.000 razy);
  • Nie jest wymagane oprogramowanie do nagrywania płyt (ale patrz wyżej!);
  • Krótkie czasy dostępu do małych plików;
  • Sprzętowa weryfikacja zapisanych danych.
  • Jest jedynym formatem wymiennego medium pozwalającym na przesunięcia czasowe (ang. time shifting).
  • Nieczytelne w większości napędów DVD±RW;
  • Płyty są droższe od zwykłych dysków DVD±RW (ok. 3x w stosunku do DVD±R i 2x do DVD±RW);
  • Wolniejsze od DVD±RW przy zapisie większej ilości danych (dużych plików).
Użytkownicy trafili tutaj szukając: dvd-ram, co to nośnik optyczny, nagrywanie płyt dvd ram, slownik informatyczny system operacyjny dysk wymienny