Jan Łukasiewicz

– (ur. 21 grudnia 1878 r. we Lwowie, zm. 13 lutego 1956 r. w Dublinie) profesor, polski logik i matematyk (a także filozof). Piastował urząd ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego (1919). Profesor uniwersytetów we Lwowie, Warszawie (uczestniczył w nauczaniu podziemnym) i Dublinie (od 1949 roku). Jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej (szkoła lwowsko-warszawska).

Jego praca „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa” zapoczątkowała rozwój logiki matematycznej w Polsce. Twórca notacji polskiej (1920), podstawy odwrotnej notacji polskiej (ONP), sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dnia dzisiejszego. Autor logiki trójwartościowej, pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego, na bazie którego powstały m.in. logika modalna, logika probabilistyczna i logika rozmyta.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: jan lukasiewicz urz, jan łukasiewicz matematyk, jan łukasiewicz urz, znany matematyk jan łukasiewicz