Andrzej Smereczyński

Andrzej Smereczyński– Andrzej Smereczyński był z wykształcenia inżynierem technologiem teleelektrykiem. Pełnił funkcję krajowego koordynatora sieci EARN w Polsce – to On przyłączył Polskę do pierwszej międzynarodowej sieci komputerowej w 1990 r. Za swe zaangażowanie w rozwój sieci w Polsce i krajach sąsiednich otrzymał prestiżową nagrodę Pioneer of the Electronic Frontier w 1992 r. w Waszyngtonie, ustanowioną przez Electronic Frontier Foundation. Zawodowo Andrzej Smereczyński przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Warszawskim – ostatnio pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.
Pionier polskiego Internetu zmarł 22 marca 2007 roku w wieku 63 lat.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: andrzej smereczyński