Num Lock klawisz

– klawisz specjalny na klawiaturze komputera spełniający w stosunku do wydzielonych klawiszy numerycznych taką samą rolę, jak CAPS LOCK w stosunku do klawiszy literowych. Włączenie klawisza Num Lock nadaje wydzielonym klawiszom numerycznym funkcje cyfr; wyłączenie powoduje ruchy kursora.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: klawisz num lock