Obszar chroniony

(ang. protected area) – część pamięci operacyjnej, do której ani użytkownik ani zwykły program komputerowy nie mają bezpośredniego dostępu. Do obszaru chronionego możne się dowolnie odwoływać jedynie system operacyjny. Obszary chronione zapewniają systemowi komputerowemu stabilność, co jest szczególnie ważne w urządzeniach o dużej niezawodności (np. serwerach).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: system obszarów chronionych slownik