Zagubione klastry

– klastry na dysku, które nie są aktualnie przydzielone żadnemu z plików ani nie są oznaczone jako klastry wolne do wykorzystania. Zagubione klastry są błędem w organizacji dysku i objawiane są przez komunikaty o błędach odczytu. Powstają one na skutek błędu programu lub też wyłączenia komputera bez uprzedniego zamknięcia systemu operacyjnego. Zagubione klastry można odzyskać wykorzystując do tego programy narzędziowe, np. Scandisk.