CGI

(ang. Common Gateway Interface) – jest to protokół umożliwiający komunikowanie się serwera WWW z innymi programami i pozwalający na bieżąco przedstawić wyniki tych programów w sposób graficzny umieszczany na stronie WWW. Skrypt CGI zwiększa atrakcyjność strony WWW, gdyż wzbogaca ją o nowe możliwości interakcji z użytkownikiem. CGI to najstarszy sposób tworzenia takich stron oraz dostępu do baz danych za pomocą przeglądarki WWW. CGI definiuje komunikację pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika (np. stroną WWW), programem CGI uruchomionym na odległym komputerze i zasobami informacyjnymi (np. bazami danych) odległego komputera. Z kolei zaimplementowana w serwerze obsługa standardu CGI pozwala mu nadzorować wszystkie operacje – serwer staje się wówczas bramką (ang. gateway) do danego źródła informacji. Obecnie dostępna wersja standardu CGI opatrzona jest numerem 1.1.