Tupać, tupnąć, tupnięcie, tupanie

– w informatyce lat osiemdziesiątych określenie tupnięcie oznaczało kliknięcie – wciśnięcie przycisku myszki komputerowej. Na szczęście określenie się nie przyjęło i obecnie używa się polskiego odpowiednika wyrazu click czyli „kliknięcie” lub „klik”. Dwukrotne kliknięcie określano jako dwutup.