Wsadź i baw się

– określenie to było polskim odpowiednikiem określenia Plug and Play w czasach, gdy wszystko co obcojęzyczne było tępione i próbowano odnajdywać polskie odpowiedniki obcojęzycznych określeń. Wyrażenie to nie przyjęło się w polskim żargonie informatycznym, stąd używa się oryginalnego określenia czyli Plug and Play.