Akceleracja wsteczna

– niepożądany efekt działania myszek optycznych objawiający się tym, że przy wykonywaniu szybkich ruchów myszką kursor nieprawidłowo odwzorowuje trajektorię ruchu (nie zostanie przesunięty lub będzie skakał po ekranie).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: akceleracja wsteczna myszki