ACL

(ang. Access Control List – lista kontroli dostępu) – system zarządzania dostępem do plików i zarządzania użytkownikami stosowany w systemie plików NTFS w systemach operacyjnych Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista jak również Novell Netware, OpenVMS i unixowe systemy operacyjne (Każdy system zapisuje te uprawnienia trochę w odmienny sposób).  ACL to tabela, która przekazuje systemowi operacyjnemu informacje o tym jakie prawa do danego pliku lub katalogu ma dany użytkownik w systemie. Do każdego obiektu przypisane są informacje o prawach dostępu. W przypadku pliku może to być możliwość czytania pliku, jego zapisu lub uruchomienia (jeśli jest to plik wykonywalny).

W Windows NT/2000 ACL powiązana jest ściśle z każdym obiektem. Każdy ACL składa się z jednego lub więcej wpisów dotyczących dostępu do obiektu. Każdy wpis zawiera nazwę użytkownika lub grupę użytkowników, którym udzielone są prawa dostępu do plików. Użytkownik może być również zakwalifikowany jako programista lub tester. Każda z tych ról rządzi się swoimi prawami dostępu.

Tworzeniem tablicy ACL dla danego obiektu zajmuje się albo administrator systemu, albo sam właściciel pliku.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: novell acl

Post navigation