COLOR

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do ustawiania domyślnego koloru tła i pierwszego planu. Składnia polecenia wygląda tak:

COLOR [atr]
atr – określa atrybut koloru dla wyjścia konsoli.
Atrybuty kolorów są określone przez DWIE cyfry heksadecymalne – pierwsza oznacza tło, druga pierwszy plan. Każda cyfra może być jedną z wartości:
0 = Czarny
1 = Niebieski
2 = Zielony
3 = Błękitny
4 = Czerwony
5 = Purpurowy
6 = Żółty
7 = Biały
8 = Szary
9 = Jasnoniebieski
A = Jasnozielony
B = Jasnobłękitny
C = Jasnoczerwony
D = Jasnopurpurowy
E = Jasnożółty
F = Jaskrawobiały

Jeśli nie podano argumentu, używany jest kolor odpowiadający chwili uruchomienia CMD.EXE. Wartość ta jest brana z bieżącego okna konsoli, z opcji /T wiersza polecenia lub z wartości rejestru DefaultColor.

Polecenie COLOR ustawia ERRORLEVEL na 1, jeśli podjęto próbę określenia tej samej wartości dla tła i dla pierwszego planu w poleceniu COLOR. Zapobiega to ustawieniu obydwu takich samych kolorów.

Przykład: COLOR fc daje kolor jasnoczerwony na jaskrawobiałym tle.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation