COMP

(ang. COMPare – porównaj) – polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do porównywania zawartości dwóch plików lub zestawów plików. Składnia polecenia wygląda tak:

COMP [dane1] [dane2] [/D] [/A] [/L] [/N=liczba] [/C] [/OFF[LINE]]
dane1 – określa położenie i nazwę pierwszego pliku(ów) do porównania.
dane2 – określa położenie i nazwę drugiego pliku(ów) do porównania.
/D – wyświetla różnice w formacie dziesiętnym. Jest to ustawienie domyślne.
/A – wyświetla różnice jako znaki ASCII.
/L – wyświetla numery wierszy, w których występują różnice.
/N=liczba – porównuje tylko określoną liczbę początkowych wierszy pliku.
/C – nie rozróżnia wielkich i małych liter ASCII przy porównywaniu plików.
/OFF[LINE] – nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia.

Aby porównać grupy plików, użyj symboli wieloznacznych w parametrach dane1, dane2.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation