Urzędowe poświadczenie przedłożenia lub UPP

– poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego, którego adresatem lub nadawcą jest podmiot publiczny, wystawione przez kwalifikowany urząd poświadczeń odbioru i przedłożenia z upoważnienia adresata dokumentu elektronicznego. Urzędowe poświadczenie przedłożenia jest wykorzystywane m.in. na platformie komunikacji z podmiotami publicznymi e-PUAP.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

Użytkownicy trafili tutaj szukając: urzędowe poświadczenie przedłożenia, upp urzędowe, jak wygląda urzędowe poświadczenie przedłożenia, błąd generacji urzędowego poświadczenia przedłożenia pup, urzędowe potwierdzenie przedłożenia, google poswiadczenie urzedowe, poświadczenie przedłożenia, UPD – Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, upp - urzędowe poświadczenie przedłożenia, upp potwierdzenie przedłoenia