CRC

(ang. Cyclic Redundancy Check – cykliczna kontrola nadmiarowa) – metoda weryfikacji poprawności transmisji, polegająca na wyliczaniu dla każdego transmitowanego bloku specjalnego wielomianu kontrolnego po stronie nadającej i odbierającej. Weryfikacja przy użyciu CRC jest znacznie bardziej wiarygodna niż w przypadku zwykłej sumy kontrolnej liczonej np. przez różnicę symetryczną.